Algemene Voorwaarden

Onderstaand treft u de algemene voorwaarden van mijnschoonhuis.nl
Wanneer u een opdracht plaatst via onze website gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

Artikel 1.  Definities.

 1. Triple Support B.V. : de initiatiefnemer en eigenaar van de website mijnschoonhuis.nl
 2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als opdrachtgever gebruik maakt mijnschoonhuis.nl voor het geven van een opdracht.
 3. De specialistische reiniger: de reiniger welke de opdracht bij u uitvoert.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst elke ontstaat uit de opdracht welke u via onze website verstrekt.

Artikel 2. De kosten op onze website.

 1. De prijzen op onze website zijn incl. BTW en zijn circa bedragen voor uw opdracht. Dit op basis van de door u aangeleverde gegevens als omvang, mate van vervuiling, materiaalsoort etc. De prijzen zijn gebaseerd op een gemiddelde vervuiling en gebruik van het te reinigen onderdeel. Mocht er sprake zijn van extreme vervuiling en/of verkeerde oppervlakte kan het voorkomen dat de offerte duurder is dan het op de website getoonde bedrag.
 2. Prijzen kunnen per dag en moment verschillen, mijnschoonhuis behoudt zich het recht om de prijzen aan te passen. Bij reeds geaccordeerde offertes c.q. opdrachten zal het tarief welke op de website vermeld stonden ten tijde van de opdracht niet aangepast worden. Dit geldt niet voor meerwerk of extreme vervuiling.
 3. Wij zullen u altijd eerst van een offerte voor de werkzaamheden voorzien. Om tot een passende offerte te kunnen komen zullen wij u telefonisch benaderen. Ook bestaat de mogelijkheid dat wij bij u op locatie komen kijken naar de werkzaamheden.
 4. Aan het opvragen van een offerte via onze website zijn geen kosten verbonden.

Artikel 3. Betalingen

 1. Wij werken uitsluitend met bankbetalingen, contante betaling is bij ons niet mogelijk.
 2. Wanneer de specialistische reiniger klaar is met zijn werkzaamheden, en u bent tevreden,  stelt hij de definitieve factuur voor u op. Deze factuur ontvangt u vervolgens per email en een betaalverzoek via tikkie/mollie per SMS. Ook treft u bij de factuur een betaallink aan. U betaald de uitgevoerde werkzaamheden direct, in bijzijn van de specialistische reiniger aan mijnschoonhuis.nl.
 3. Direct afrekenen bij de specialistische reiniger is niet toegestaan.
 4. Wanneer u van mening bent dat er ondeugdelijk werk is geleverd bent u gerechtigd om 20% van de betaling van de factuur in depot te houden, u dient dit zo spoedig mogelijk, binnen 24 uur, per email, aan ons kenbaar te maken. De specialistische reiniger moet in gelegenheid worden gesteld tekortkomingen te herstellen waarna u over kunt gaan tot  algehele betaling van de factuur. Zie ook artikel 6 garanties en klachten.
 5. De prijs in de opdracht is de prijs wat de werkzaamheden minimaal kosten. Mocht er meerwerk of een meerprijs noodzakelijk zijn welke niet is meegenomen in de prijs van de opdracht zal de specialistische reiniger u hiervan op de hoogte stellen alvorens met de werkzaamheden aan te vangen.
 6. Diegene die de aanvraag doet wordt door ons beschouwd als opdrachtgever en is daarmee verantwoordelijk voor een tijdige betaling.

Artikel 5. Annuleren van een aanvraag

 1. Opdrachten welke u via onze website verstrekt vallen onder de regels voor de (koop)overeenkomst op afstand. Dit betekend dat u het recht heeft om de opdracht, binnen 14 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging, kosteloos en zonder opgave van redenen te ontbinden.
 2. U heeft als opdrachtgever geen recht tot ontbinden wanneer;
  1. Indien de opdracht volledig is uitgevoerd binnen de bedenktermijn;
  2. Indien u een spoedopdracht plaatst.
  3. Wij bij u op locatie overgaan tot offerte en u op locatie opdracht geeft tot uitvoering.
 3. Als u tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wilt maken van het recht tot ontbinding dan zal heeft de specialistische schoonmaker het recht de gewerkt uren bij u in rekening te brengen. Dit aan een uurtarief van €80,00 incl. BTW.
 4. Een spoedopdrachten voor vandaag of morgen annuleren is mogelijk maar brengt een betalingsverplichting van €125,00 incl. BTW met zich mee.
 5. Voor reguliere opdrachten ( geen spoed ) hanteren wij een annuleringstermijn van 5 werkdagen. Bij het overschrijden van deze termijn zullen wij een uurtarief van €80,00 incl. BTW in rekening brengen.

Artikel 6. Klachten, aansprakelijkheid, en garantie

 1. Mijnschoonhuis.nl doet haar uiterste best om u naar volledige tevredenheid te helpen. Ondanks alle technieken en kennis kan het voorkomen dat bepaalde verontreinigen niet weg gaan. Wanneer voor de aanvang van de werkzaamheden voorzien wordt dat er vlekken of verontreinigingen bestaan blijven zal de specialistische schoonmaker u hiervan op de hoogte stellen. Helaas is dit niet altijd te voorspellen.
 2. Mijnschoonhuis.nl is verantwoordelijk voor de goede afronding van een klus. Hij neemt uw opdracht tot werkzaamheden aan en is daarmee aansprakelijk voor eventueel geleden schade. Schades zijn opeisbaar tot de hoogte van het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekering dekt. Maar niet hoger dan de direct geleden schade.
  Mijnschoonhuis.nl is niet aansprakelijk voor:
  a. het verplaatsen of het te vroeg terugplaatsen van meubelen of het te vroeg in gebruik nemen van meubilair en andere zaken die met de reiniging in verband staan;
  b. vermissing of beschadiging van meubilair of andere zaken tijdens de uitvoering der werkzaamheden, die niet aantoonbaar het gevolg waren van schuld of nalatigheid van mijnschoonhuis.nl
  c. het uitvloeien van vlekken, afkomstig van onder meer schrijf- en decoratiemateriaal, die niet of slechts moeilijk waarneembaar waren en op het bestaan waarvan door opdrachtgever niet van tevoren is gewezen;
  d. het vóór het door mijnschoonhuis.nl opgegeven tijdstip betreden van de ruimte waar mijnschoonhuis.nl in het kader van haar werkzaamheden beschermlagen op meubilair en/of stoffering heeft aangebracht, welke gedurende zekere tijd voor mens en dier schadelijke dampen kunnen veroorzaken;
  e. het krimpen of oprekken van karpetten, kleden, meubelstoffen of gordijnen;
  f. het uitvloeien van kleuren bij het reinigen van stoffen;
  g. het verkleuren van stoffen door werking van binnenuit het meubilair c.q. van tapijten vanuit de rug van het tapijt of onderliggend materiaal.
  h. Indien zaken ter bewerking worden gegeven aan mijnschoonhuis.nl, verblijft het risico tijdens transport voor opdrachtgever.
 3. De specialistische reinigers van mijn schoonhuis werken zelfstandig en hebben een uitgebreide kennis. Mocht u van mening zijn dat de specialistische reiniger zijn werk verkeerd uitvoert dan verzoeken wij u de werkzaamheden direct af te breken en ons per email op de hoogte te brengen.
 4. Als u niet tevreden bent over het eindresultaat, zeg dit dan direct tegen de specialistische reiniger of meldt het uiterlijk binnen 24uur na ontvangst van de factuur bij ons. Hij (of zij) moet altijd ten eerste een tweede kans krijgen om de klus alsnog naar tevredenheid af te ronden.
  1. Wanneer er klachten zijn waar u met de specialistische reiniger niet uitkomt of deze wilt u niet verder helpen dan mogen wij ter plaatse komen kijken om te bepalen wat er aan de hand is. Er moet daadwerkelijk schade aangericht zijn tijdens de werkzaamheden of grove nalatigheid vastgesteld worden.
  2. U geeft aan mijnschoonhuis.nl de mogelijkheid om de klacht op te lossen. Indien nodig zullen wij een andere aangesloten specialistische reiniger sturen om het werk naar behoren uit te voeren.
  3. Laat u het probleem door een andere, niet aan mijnschoonhuis.nl aangesloten partij oplossen of is er direct betaald aan de specialistische reiniger dan kunnen wij helaas geen rol meer spelen in een eventuele terug-betaling. Dit omdat wij dan niet kunnen vaststellen wat er precies gebeurd is.
 5. Mijnschoonhuis.nl biedt reinigingsdienst van hoge kwaliteit, wij streven naar een zo hoog mogelijk cosmetisch resultaat. Wij kunnen echter niet garanderen dat vlekken ontstaan door; koffie, thee, wijn, uitwerpselen, urine, braaksel, huisdieren verwijderd kunnen worden. Ook kunnen wij niet in staan voor vlekken veroorzaakt door reinigingsmiddelen en chemicaliën o.a. chloorwater en ammonia etc. door of namens de opdrachtgever.

Artikel 7. Overmacht.

Indien na de totstandkoming van een overeenkomst mijnschoonhuis.nl niet in staat is deze na te komen ten gevolge van omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, alsmede omstandigheden waarop mijnschoonhuis.nl redelijkerwijs geen invloed kon hebben, wordt de overeenkomst tussen mijnschoonhuis.nl en opdrachtgever ontbonden. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op schadevergoeding. 

Artikel 8. Overige zaken

 1. Wij zijn constant onze website en dienstverlening aan het verbeteren. Deze kunnen op elk moment veranderen of niet voor eenieder hetzelfde zijn.
 2. Onze website maakt gebruik van Cookies, deze cookies verzamelen informatie over het aantal bezoekers en hun surfgedrag op de website. Deze gegeven worden gebruikt om de werking van de website te optimaliseren. Deze gegevens worden met de website ontwikkelaar gedeeld t.b.v. optimalisatie.
 3. Wanneer de opdracht is voltooid geven wij u de mogelijkheid om uw ervaring met onze website en onze specialistische reiniger te beoordelen. Wij zijn u dankbaar wanneer u hier gebruik van maakt en mogelijk plaatsen wij uw beoordeling op onze website of gebruiken wij deze voor andere promotionele doeleinden. Wanneer u een review plaatst geeft u hier toestemming voor.
  Ook gebruiken wij uw review om te ontwikkelen, wij ontvangen graag feedback om te bepalen wat er goed gaat en wat verbeterd kan worden in onze dienstverlening.
 4. Wij rekenen erop dat u een eerlijke beoordeling schrijft. Wij zullen elke review beoordelen en bepalen of wij deze op de website plaatsen. Bij twijfel over de inhoudt van de beoordeling of oneigenlijk taalgebruik zullen wij de beoordeling niet toelaten.
  Wij gebruiken uw beoordeling mede om te bepalen of een aangesloten specialistische reiniger opdrachten via ons kan blijven ontvangen.
 5. Wij delen uw gegevens nimmer met derden. U heeft ten alle tijden het recht om uw gegevens aan te laten passen of het verzoek te doen tot verwijdering uit onze systemen. Meer hierover treft u in onze privacyverklaring.
 6. Het Nederlands recht is van toepassing op onze voorwaarden.
 7. In het geval dat een van de artikelen ongeldig zou zijn, betekent dit niet automatisch dat alle artikelen als ongeldig beschouwd kunnen worden.
 8. Mijnschoonhuis.nl mag de algemene voorwaarden ten alle tijden wijzigen en is ook gerechtigd om deze wijzigingen door te voeren.
 9. Voor alle situaties welke niet in deze algemene voorwaarden beschreven staan is het Nederlands recht van toepassing.
 10. Heeft u vragen over deze algemene voorwaarden dan kunt u ten alle tijden een mail sturen naar info@mijnschoonhuis.nl