Privacy policy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat betekend dat voor U

De website mijnschoonhuis.nl zijn een initiatief/onderdeel van Triple Support B.V. , Triple Support B.V. verwerkt persoons- en financiële gegevens van door u ingevulde gegevens op mijnschoonhuis.nl . Om tot een goede dienstverlening te komen zijn deze gegevens noodzakelijk. Wij dienen zorgvuldig en correct met deze gegevens om te gaan en in de onderstaande verklaring kunt u lezen op welke manier dit bij Triple Support B.V. ten uitvoering wordt gebracht. De volgende gegevens worden door ons verwerkt, gebruikt en bewaard. Persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Enkele voorbeelden daarvan zijn: – Naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en emailadres – details van de werkzaamheden – eventuele correspondentie- betaalgegevens.

Verwerken van de gegevens

De gegevens welke wij registreren/ verwerken worden gebruikt voor de navolgende zaken: Uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres en gegevens over de opdracht worden gedeeld met de aan u gekoppelde specialistische reiniger. Ook gebruiken wij uw gegevens voor het opstellen van de overeenkomst facturatie en marketingdoeleinden.

Opslag van gegevens

Uw gegevens worden bewaard in een elektronisch door wachtwoord beveiligde omgeving alsmede in diverse softwaresystemen welke door Triple Support B.V. worden gebruikt. Door Triple Support B.V. B.V. worden de navolgende systemen gebruikt: – Office 365/ Microsoft b.v. (ten behoeve van o.a. e-mailverkeer ) ,automatiseringssoftware ( Active Campaign ) en administratiesoftware ( Exact) – Op onze Website worden cookies gebruikt, dit om inzicht te krijgen in het aantal bezoekers en hun surfgedrag op de website. – Inzendingen van formulieren op de Website worden in een database opgeslagen.

Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren uw gegevens maximaal 6 maanden behalve uw email adres en de aard van de opdracht. Uw emailadres en aard van uw opdracht worden gebruikt voor marketing nieuwsbrieven en/of aftersales door Triple Support B.V.

Delen van gegevens

Wij delen uw gegeven enkel met de uitvoerende gespecialiseerde reiniger. Verder delen wij geen gegevens met derden.

Beveiliging

Triple Support B.V. beveiligd gegevens om misbruik, verlies of onbevoegde toegang of handelingen met uw gegevens tegen te gaan. Uw gegevens worden opgeslagen op een computersysteem welke is voorzien van antivirus en firewall. Uw gegevens worden beveiligd door een sterk wachtwoord. De Website is voorzien van een SSL certificaat waardoor formulieren worden verzonden via een beveiligde verbinding via https:// Als U de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zouden zijn, verzoek ik U om contact op te nemen met ons via info@mijnschoonhuis.nl

Website / Cookies

Onze website maakt gebruik van Cookies, deze cookies verzamelen informatie over het aantal bezoekers en hun surfgedrag op de website. Deze gegeven worden gebruikt om de werking van de website te optimaliseren. Deze gegevens worden met de website ontwikkelaar gedeeld t.b.v. dit optimaliseren.

Inzien, aanpassen of verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht om uw gegevens in te zien. Mochten deze niet correct zijn, zullen wij deze aanpassen en als het niet nodig is om deze te bewaren zullen wij ze verwijderen. Om uw gegevens in te zien kunt U een persoonlijk verzoek sturen naar: – Per mail info@mijnschoonhuis.nl – Per post naar: Triple Support B.V. t.a.v. de directie Kloosterweg 1, 6412 CN Heerlen